ศาลาเศรษฐี เรือนใหญ่ > BS024

ศาลาเศรษฐีเรือนใหญ่ หลังคาไม้ฝาเชอร๋า
ที่นั่งเป็นรูปตัว L + ชิงช้าโซ่
พื้น กว้าง 1.40 ม. ยาว 2 เมตร
หลังคา กว้าง 2 เมตร ยาว 2.90 เมตร สูง 2.5 เมตร

ปกติ 59,900.00 ฿ ลดเหลือ 55,900.00 ฿ 

 

ศาลาเรือนแพ > BS036

ศาลาเรือนแพ
ที่นั่งเป็นตัว U
พื้นกว้าง 1.40 เมตร ยาว 2 เมตร
หลังคา กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร

ปกติ 59,900.00 ฿ ลดเหลือ 55,900.00 ฿